خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
الکتروفیزیولوژی بینایی

کلینیک تخصصی الکتروفیزیولوژی بینایی :

 

خدمات کلینیک :

 

الکترواکولوگرام(EOG)

الکترورتینوگرام (ERG) :بررسی پتانسیل های شبکیه توسط روش‌های Flash،Patternو M.F

پتانسيل برانگيخته بينايي (VEP)